Лектори

Лиляна Павлова Министър на регионалното развитие и благоустройството

Лиляна Павлова Лиляна Павлова е родена на 06 декември 1977 г. в София. Доктор е по икономика. Магистър по „Публична администрация и европейска интеграция” от ВСУ “Черноризец Храбър”. Бакалавър по „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно с..

повече

Ивайло Московски Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Ивайло Московски Ивайло Московски е роден на 19 юли 1972 г. в Плевен. Завършва магистратура в Стопанската академия в Свищов, специалност „Финансов мениджмънт“. Има бакалавърска  степен по публични финанси от Университет за национално и световно стопанство в гр. София. Между 2009 г. и 2011г. е з..

повече

Ивелина Василева министър на околната среда и водите

Ивелина Василева Родена е на 8 октомври 1969 г. в Бургас. Завършила е „Английска филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в Швеция и Австрия. Директор е на звеното за Управление на проекти в Бургас от 2004 до 2007 г., след което става мениджър в Европей..

повече

Тони Томпсън представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия

Тони Томпсън Антъни (Тони) Томпсън, с двойно ирландско и британско гражданство, е постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия. Г-н Томпсън пристига в България през август 2014 г. след като четири години работи като мениджър „Стратегии и операции“ в сектор &..

повече

Мария Бояджийска заместник-кмет “Зелена система, екология и земеползване”, СО

Мария Бояджийска Мария Бояджийска е родена на 2 юни 1977 г. в Добринище. Има магистърска степен по „Биология“ от СУ „Св. Климент Охридски“ със специализация „Хидробиология и опазване на водите". В момента следва "Бизнес администрация и икономика“ към Университет &bdqu..

повече

Яна Георгиева ръководител на УО на ОПОС

Яна Георгиева Яна Георгиева е родена на 4 декември 1973 г. Има магистърска степен по Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги от Софийския университет „Св.Климент Охридски“, както и магистърска степен по Политически науки със специалност публична администарция о..

повече

Добромир Симидчиев председател на съвета на директорите на фонд ФЛАГ

Добромир Симидчиев Добромир Симидчиев е магистър по пречистване на води от УАСГ и магистър по бизнес администрация от университета в Сиатъл, САЩ. Към настоящия момент е председател на съвета на директорите на фонд ФЛАГ. Преди това е заемал поста заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. В..

повече

Инж. Иван Иванов председател на УС на БАВ

Инж. Иван Иванов Инж. Иван Иванов е роден през 1973 г. Завършва средното си образование в 9-та Френска Гимназия в София, а висшето си образование по инженерна химия в Химико-технологичния университет (ХТМУ)-София. Специализира във Висшия национален институт за химични технологии (ENSIGC), Тулуза. Притеж..

повече

Иванка Виденова директор дирекция ВиК, МРРБ

Иванка Виденова

Инж. Пламен Никифоров специалист технически отдел, „Станилов” ЕООД

Инж. Пламен Никифоров Инж. Пламен Никифоров е специалист технически отдел в „Станилов” ЕООД - частна строителна компания, основана през 1995 година и работеща главно в сферата на хидротехническото и хидроенергийно строителство, в изграждането на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти.

Евгения Караджова управител на „Есри България”

Евгения Караджова Евгения Караджова е магистър по компютърни науки, като притежава и втора специалност "Компютърна графика". През 1995 г. Евгения Караджова създава ЕСРИ България, чиято основна дейност е свързана с предлагане и разработване на ГИС решения за нуждите на множество държавни институции и ча..

повече

Инж. Радослав Вишанов „Ейч Ти Ай България”

Инж. Радослав Вишанов Инж. Радослав Вишанов завършва УАСГ през 2009 г., специалност „Строителство на транспортни съоръжения”. От 6 годинии работи и развива квалификацията и уменията си в в строителния сектор. През 2013 г. се присъединява към екипа на HTI България, където отговаря за стратегическото раз..

повече

Инж. Галина Василева директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в МТИТС

Инж. Галина Василева Галина Василева е директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в транспортното министерство от края на февруари 2010 г. От 1996 г. до септември 2009 г. в Агенция "Пътна инфраструктура" е директор на "Изпълнение на проекти по оперативна програма "Регионалн..

повече

Инж. Лазар Лазаров председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"

Инж. Лазар Лазаров Лазар Лазаров е роден на 2 октомври 1969 г. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Пътно строителство“. Научен сътрудник l-ва степен. От март 1995 г. до август 1995 г. е водещ инженер по асфалтополагане в автомагистрала „Хемус“ ЕООД..

повече

Христо Алексиев заместник-генерален директор "Стратегия и администрация", НКЖИ

Христо Алексиев Христо Алексиев е заместник-генерален директор "Стратегия и администрация" на ДП НКЖИ. Той е на този пост за втори път. От 2007 г. до момента  в НКЖИ последователно е бил заместник генерален директор и съветник към управителния съвет на НКЖИ. Христо Алексиев притежава магистърска с..

повече

Проф. д-р инж. Стоян Братоев изпълнителен директор на „Метрополитен” АД

Проф. д-р инж. Стоян Братоев Проф. д-р инж. Стоян Братоев е строителен инженер, специалност "Тунели и метрополитени", завършил е презт 1979 година. В периода 1979 – 1982 година работи като технически ръководител на първите обекти на софийското метро. През 1982–1985 г. е редовен аспирант в Петербургския ..

повече

Инж. Ангел Забуртов генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”

Инж. Ангел Забуртов

Инж. Татяна Радевска изпълнителен директор „ Ви Джи Еф” ООД

Инж. Татяна Радевска Инж. Татяна Радевска е изпълнителен директов във Ви Джи Еф ООД,  родена  в Троян  01.02.1971 г; магистър  инженер от ТУ – София; През 1999г се присъединява към екипа на Ви Джи Еф  а от 2002г. е  изпълнителен  директор и съдружник в компанията. Ви Джи Еф ..

повече

Инж. Петър Йорданов директор дирекция „Екология ЗБУТ и интегрирани системи за управление” на "Геострой" АД

Инж. Петър Йорданов

Инж. Ивайло Деков Управител, "Евро Алианс Дизайн"

Инж. Ивайло Деков

Златни спонсори:

Със съдействието на: