Програма

ПРОГРАМА *


9:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ

10:00 – 10:30 ОТКРИВАНЕ: България в свързана Европа - предизвикателства и перспективи 2016 - 2020.

Бойко Борисов
, Министър-председател на Р. България (поканен)

10:30 – 11:30 ПАНЕЛ 1: Политическата и макроикономическата среда като фактор за развитие на стратегическата инфраструктура в страната: приоритети, стратегии, планове и очаквания. Финансиране на стратегическа инфраструктура.

Участници:
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството
Ивелина Василева, министър на околната среда и водите
Тони Томпсън, представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия
Представител на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

Модератор: Райна Дормишкова, ГРАДЪТ Медиа Груп

11:30 – 12:30 ПАНЕЛ 2: Екологична инфраструктура - управление на води и отпадъци.
-
Приоритети 2014- 2020.  
- Представяне на актуални проекти, добри практики, иновативни технологии и продукти за ефективно управление и подобряване качеството на водата и околната среда.

Иванка Виденова, директор дирекция ВиК, МРРБ
Мария Бояджийска, заместник-кмет “Зелена система, екология и земеползване”, СО
Яна Георгиева, ръководител на УО на ОПОС
Добромир Симидчиев, председател на съвета на директорите на фонд ФЛАГ
Инж. Пламен Никифоров, специалист технически отдел, „Станилов” ЕООД
Инж. Петър Йорданов, директор дирекция „Екология ЗБУТ и интегрирани системи за управление”, Геострой АД
Евгения Караджова, управител на „Есри България”
Инж. Радослав Вишанов, „Ейч Ти Ай България”

Модератор: Инж. Иван Иванов, председател на УС на БАВ

12:30 – 13:30 ОБЯД

13:30 – 15:00 ПАНЕЛ 3: Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014 – 2020. Свързаност и мобилност: пътища, железници, пристанища.
- Транспортните пътни проекти - какво предстои. Текуща реализация и добри практики при стратегическите пътни проекти в страната.
- Напредък и актуално състояние на транспортните железопътните проекти. Развитие на софийското метро 2016.
- Пристанищна инфраструктура: актуални проекти и възможности за развитие.
- Интермодалните терминали: текущи и предстоящи проекти

Участници:
Инж. Галина Василева
, директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в МТИТС
Инж. Лазар Лазаров, председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"
Христо Алексиев, заместник генерален директор "Стратегия и администрация", НКЖИ
Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на Метрополитен” АД
Инж. Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”
Инж. Ивайло Деков, управител, „Евро Алианс Дизайн”
Представител на „Трейс Груп Холд” АД
Инж. Татяна Радевска, изпълнителен директор „ Ви Джи Еф” ООД

Модератор: Милена Василева, ГРАДЪТ Медиа Груп

* Програмата подлежи на промяна

Златни спонсори:

Със съдействието на: